SPF

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA CERAVE CERAMIDE CHALLENGE

1. člen: ORGANIZATOR

Nagradni natečaj prireja in organizira L'OREAL ADRIA d.o.o., Podružnica v Sloveniji, Letališka cesta 29C, Ljubljana, 1000 Ljubljana, v nadaljnjem besedilu: organizator.

V izognitev vsakršnemu dvomu Facebook/Instagram in TikTok na noben način ne sponzorirata, podpirata ali nadzirata tega natečaja in nista z njim povezan. Poleg tega organizator odvezuje Facebook/Instagram in TikTok odgovornosti za vsakršne zahtevke tekmovalcev ali udeležencev v povezavi s tem natečajem.

2. člen: TRAJANJE, NAMEN IN MESTO IZVEDBE NATEČAJA

​Nagradni natečaj CeraVe Ceramide Challenge se izvaja z namenom promocije izdelkov CeraVe in organizatorja na ozemlju Republike Slovenije.

Nagradni natečaj poteka od 27.02.2024 do 27.03.2024 do 23:25 ure.

3. člen: PODROČJE PROMOCIJE

Promocijska gradiva bodo na voljo na spletni strani www.cerave.si.

4. člen: NAGRADNI SKLAD, KI GA DOLOČI ORGANIZATOR

Nagrada je:

5x letna zaloga izdelkov CeraVe za nego kože:

Vsaka nagrada (letna zaloga) vsebuje 6 izdelkov CeraVe Moisturizing Cream (177 ml) in pa 6 izdelkov CeraVe Moisturizing lotion (473 ml)

Vrednost posamezne nagrade je: 167,28 eur.

Nagrajenih bo 5 nagrajencev.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali drugo storitev. Prejemnik sprejema pogoje natečaja in obveznosti, ki iz njega izhajajo.

5. člen: PRAVICA DO SODELOVANJA

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, uporabniki družbenih omrežij Instagram in TikTok, razen zaposlenih pri organizatorju in članov komisije ter njihovih ožjih družinskih članov (starši, partner, otroci, sestre in bratje).

6. člen: KAKO SODELOVATI V NAGRADNEM NATEČAJU

Med trajanjem natečaja mora uporabnik:

Na družbenem omrežju TikTok ali Instagram uporabiti video z uporabo TikTok ali Instagram filtra »CeraVe – Moisturize like a derm«. Do filtra lahko sodelujoči dostopa s skeniranjem naslednjih QR kod:

Za TikTok:

Za Instagram:

Dodatni pogoji:

  • Sodelujoči na Instagramu mora v opisu objavljenega videa označiti profil @ceraveslovenija.
  • Sodelujoči na TikToku mora v opisu objavljenega videa označiti profil @cerave.
  • Sodelujoči na obeh omrežjih (Instagram ali TikToku) morajo v opisu videa uporabiti ključnike: #CERAVECHALLENGESLOVENIJA #MoisturizeLikeaDerm #ceraveskincare #mlad #ceravebody

Video naj bo čim bolj izviren in kreativen.

Udeleženci s sodelovanjem v tem nagradnem natečaju sprejemajo ta pravila.

7. člen: IZBIRA PREJEMNIKA

Prejemnika izbere tričlanska komisija, ki jo sestavljajo zaposleni pri organizatorju. Komisija bo izbrala pet najustvarjalnejših prejemnikov in ga nagradila z letno zalogo izdelkov CeraVe za nego kože, kot je navedeno v 4. členu zgoraj. Skupno bo organizator podelil 5 (pet) nagrad. Imena dobitnikov bodo objavljena na spletni strani www.cerave.si, najpozneje v 48 urah od zaključka natečaja.

8. člen: KAKO PREVZETI NAGRADO

Dobitnik bo pozvan, da v roku 48 ur v na uradni e-mail naslov [email protected] posreduje podatke za dostavo nagrade: ime in priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka. Če se nagrajenec v 48 urah ne pošlje podatkov na navedeni e-mail naslov, se šteje, da se je nagradi odpovedal, nagrada pa bo predana naslednjemu nagrajencu na seznamu najbolj ustvarjalnih udeležencev po izboru žirije. Če se tudi ta nagrajenec ne javi v 48 urah po razglasitvi, se šteje, da se je nagradi odpovedal, nagrada pa bo vrnjena Organizatorju.

Nagrada bo poslana po pošti. Nagrado bo poslalo podjetje AE komunikacije d.o.o., Jamova cesta 52, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki na podlagu pogodbe z Organizatorjem v njegovo ime in za njegov račun opravlja določene aktivnosti v zvezi s tem nagradnim natečajem. Rok za dostavo nagrade je 90 dni od dneva, ko je dobitnik posredoval naslov. Za več informacij o načinu, na katerega organizator obdeluje osebne podatke, glejte razdelek »Osebni podatki« spodaj.

S prevzemom nagrade prenehajo veljati vse obveznosti organizatorja do dobitnika.

Organizator pod nobenim pogojem in na noben način ne velja za odgovornega za zamudo, spremembe, motnje, prekinitve ali prepovedi, nastale zaradi državnih praznikov, izrednega stanja ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na dostopnost, čas dostave ali izkoristek nagrad oziroma transport/pošiljanje nagrade. Organizator ne bo prevzel odgovornosti, če je neizpolnitev obveznosti posledica višje sile ali dostava nagrade ni bila mogoča, ker so podatki, ki jih dobitnik posredoval, netočni.

9. člen: PRAVICA DO UPORABE

Organizator ima neizključno pravico do proste uporabe vseh videoposnetkov, slik ali drugih materialov, ki jih udeleženci ustvarijo in/ali objavijo in/ali predložijo organizatorju in/ali objavijo na svojih profilih družbenih medijev, da lahko sodelujejo v tem natečaju v skladu z s Pravili (»Gradivo«). Ta pravica do uporabe vključuje, vendar ni omejena na, pravico organizatorja do uporabe materialov na spletni strani www.cerave.si.

Ta pravica do uporabe gradiva je podeljena za območje Republike Slovenija, od prve objave na zgoraj navedenih kanalih, brez časovnih omejitev in omejitev glede števila objav.

Sodelujoči s tem tudi pooblaščajo organizatorja, da poleg gradiva uporablja njihov profil na družbenem omrežju, profilno sliko ali katero koli drugo identifikacijsko informacijo, povezano z gradivom, za isto obdobje, za isto ozemlje in za iste kanale, kot je navedeno zgoraj.

Organizator po objavi gradiv ne more imeti popolnega nadzora nad gradivi v smislu njihovega nadaljnjega obstoja na družbenih omrežjih, niti ne more preprečiti njihovega deljenja in objave s strani nepooblaščenih tretjih oseb v medijih. V tem smislu udeleženci organizatorja ne bodo imeli za odgovornega za distribucijo materialov s strani nepooblaščenih tretjih oseb. Prav tako so lahko gradiva predmet viralne komunikacije (verbalne komunikacije) na spletnih mestih tretjih oseb – organizator ne bo odgovoren za morebitne tožbe ali dejanja v zvezi s tem.

Organizator je pooblaščen za uporabo, prikazovanje, kopiranje, distribucijo, pošiljanje, obdelavo, kombiniranje z drugimi gradivi, spreminjanje in/ali obdelavo gradiv iz razlogov, ki se mu zdijo primerni in v skladu s potrebami promocije tega natečaja in znamke CeraVe (ob ohranitvi prvotne ideje), brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih.

10. člen: NAPAKE IN NEREGULARNE OZIROMA LAŽNE PRIJAVE

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in onemogočajo uveljavljanje pravice do nagrade. Organizator ne bo prevzel odgovornosti, če nagrada ne bo mogla biti dostavljena dobitniku zaradi razlogov, ki so zunaj njegovega vpliva. Organizator si pridržuje pravico, da iz natečaja odstrani in diskvalificira vso vsebino, za katero oceni, da je žaljiva in neprimerna.

Organizator lahko po lastni oceni diskvalificira vsakega udeleženca, če na podlagi utemeljenega suma meni, da ta uporablja lažen/ne profil/-e za sodelovanje v nagradnem natečaju. Za lažne profile se bodo šteli vsi profili, za katere obstaja utemeljen sum, da so ustvarjeni izključno zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju. Razlogi vključujejo, vendar niso omejeni na: neobstoj pristne profilne slike, malo sledilcev ali neodgovarjanje na neposredno vprašanje v 24 urah.

Vse prijave, dostavljene v okviru nagradnega natečaja, morajo biti osvobojene pravic tretjih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, pravico do zasebnosti, pravico do uporabe osebne fotografije itd. Organizator ni odgovoren za nobene terjatve tretjih strani v povezavi s kršenjem takšnih pravic. Organizator lahko po lastni oceni diskvalificira katero koli poslano gradivo, ki lahko predstavlja kršitve pravic tretjih strani.

11. člen: PUBLICITETA

S sodelovanjem v tem nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo, da lahko organizator njihovo ime, podobo, fotografijo in deljeno izkušnjo objavi in uporablja brez nadomestila v tiskanem, zvočnem, slikovnem, videogradivu in na družbenih omrežjih, brez vsakršnih omejitev.

12. člen: OSEBNI PODATKI

Upravljavec podatkov, ki jih udeleženci posredujejo med nagradnim natečajem, je organizator oziroma družba L'OREAL ADRIA d.o.o., Podružnica v Sloveniji, Letališka cesta 29C, Ljubljana, 1000 Ljubljana.

Osebne podatke, ki jih udeleženec posreduje organizatorju v skladu z 8. členom, bo organizator obdeloval izključno z namenom izbire prejemnika in nato pošiljanja nagrade dobitnikom, in sicer v skladu s temi pravili natečaja. Organizator bo prav tako objavil imena in priimek dobitnikov na uradni spletni strani www.cerave.si.

Organizator bo ime, priimek, naslov, kraj in telefonsko številko nagrajenca posredoval agenciji AE komunikacije d.o.o., Jamova cesta 52, 1000 Ljubljana, kot svojemu obdelovalcu, ki bo pooblaščen za obdelavo izključno za namene pošiljanja nagrad nagrajencem.

Po izbiri dobitnikov bo organizator izbrisal osebne podatke udeležencev, ki niso bili izbrani kot dobitniki. Prav tako bo organizator po pošiljanju nagrad dobitnikom in najpozneje v roku 3 mesecev od dneva pisnega dokazila o prejemu nagrade izbrisal tudi osebne podatke dobitnikov, ter bo zagotovil, da jih zbriše tudi obdelovalec podatkov, razen če so se prijavili na e-novice. V tem primeru bo organizator podatke udeležencev izbrisal po treh zaporednih letih odsotnosti udeleženčevega odziva na katero koli od poslanih e-novic.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebni podatki udeležencev se bodo obdelovali izključno v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, za namen, naveden zgoraj, in v nujnem obsegu in obdobju. Dobitniki lahko kadarkoli zahtevajo vpogled v svoje osebne podatke, njihovo dopolnitev, popravek in izbris, in sicer s pošiljanjem zahteve za uveljavljanje katere koli od teh pravic na e-naslov [email protected] Isti naslov lahko udeleženci uporabijo, če bi radi organizatorju zastavili kakršno koli vprašanje o obdelavi osebnih podatkov.

Dobitnik sprejema, da lahko uveljavljanje katere od navedenih pravic povzroči nezmožnost prevzema nagrade, osvojene v nagradnem natečaju. Osebni podatki dobitkov so lahko posredovani tretjim osebam, kurirskim službam, ki bodo dobitnikom nagradnega natečaja dostavile nagrado.

Za več informacij o načinu, na katerega organizator obdeluje osebne podatke, glejte Pravilnik o zasebnosti na povezavi: https://www.loreal.com/en/adria-balkan/pages/group/privacy-policy-slovenia/

13. člen: MLADOLETNI UDELEŽENCI NAGRADNEGA NATEČAJA

Mladoletniki z dopolnjenim 16. letom lahko v skladu z zakonom sodelujejo v nagradnem natečaju. Če je dobitnik nagrade mladoletnik, bo organizator nagrado izročil osebi, ki je na podlagi zakona ali sklepa državnega organa dolžna skrbeti zanjo, in sicer po vpogledu v dokumente, ki dokazujejo starševski ali skrbniški odnos.

14. člen: DAVKI

Dobitnik ne krije nobenih davkov, obveznosti ali nadomestil, neposredno povezanih z nagradami. Dobitek v nagradni igri ali natečaju je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo, zato bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za nagrajence.

15. člen: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNEGA NATEČAJA

Nagradni natečaj se lahko prekine samo v primeru nastopa okoliščin, za katere organizator ni odgovoren oziroma jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, kar vključuje, brez omejitev, stavko, vojna ali teroristična dejanja, izredna stanja, civilne ali vojaške motnje, jedrske ali naravne katastrofe ali pandemije ter prekinitve, izgube ali neustreznost storitvenih programov, komunikacij ali računalniških (programskih in strojnih) storitev. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradnega natečaja obveščeni prek uradne strani natečaja www.cerave.si.

Message
Download Chrome